Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2023 για την αποδοχή του ποσού 109.130,00€ για το Πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι.