Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2022, για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.