Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020, για την ένταξη της πράξης « Επανάχρηση κτιρίου ( Μύλος Δεσκάτης ) και μετατροπή του σε κέντρο πολιτισμού και λαογραφίας ».