Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού.