Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020, για αποδοχή ποσού της ΣΑΕ 51036 για το Κέντρο Κοινότητας.