Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2020, για αποδοχή 264.400,00 € για ορεινούς Δήμους και εγγραφή ποσού 205.988,80 € για παιδικές χαρές.