Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 για ενίσχυση ΚΑ προϋπολογισμού