Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2019, για αποδοχή συμπληρωματικής επιχορήγησης 11.795,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2019, του Δήμου Δεσκάτης.