Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 -Αποδοχή ποσού 30.000,00€ για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από λειψυδρία (ΣΑΕ 055).