Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού για ενίσχυση Κ.Α.για το έργο “Βελτίωση- Ανάπλαση Κεντρικών Ιστών Πόλης Δεσκάτης”