Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016 για ενίσχυση Κ. Α. προϋπολογισμού