Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2016, για αποδοχή ποσού 80.000,00€ για το έργο “Αντιπλημμυρικά έργα (Κατασκευή τεχνικών πρόσβασης)”