Σύνταξη σχεδίου τροποποίησης προ/σμού οικον. Έτους 2021 – Σύνταξη φακέλων υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης