Σύνταξη σχεδίου τεχνικού προγράμματος Δήμου Δεσκάτης οικονομικού έτους 2024.