Σύνταξη σχεδίου μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Δεσκάτης