Σύνταξη φακέλου για υποβολή αίτησης για την πρόσκληση ΑΤ 08 “Smart cities , ευφυείς εφαρμογές , συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια υγεία -πρόνοια , ηλεκτρονική διακυβέρνηση εκπαίδευση -πολιτισμό -τουρισμό & περιβάλλον , δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας , προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση του κορωνοϊού covid-19”