Σύνταξη φακέλου για έκδοση άδειας λειτουργίας ΕΛΛ Δεσκάτης