Σύνταξη φακέλων και εκθέσεων για περιβαλλοντική αδειοδότηση και για την έκδοση αδειών χρήσης νερού υφιστάμενων υδρευτικών υδροληψιών Δ.Δεσκάτης