Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικών μέσων-ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ, 2019-2020, ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ