Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα-WEBEX starter plan-ΧΡΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ COVID-19