Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα-ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ “ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ” 2020-2021