Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα- ΣΥΝΔΡΟΜΗ 2019-2020 ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΝΕΤ