Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα-ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΝΕΤ 2021-2022