Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα-ΔΟΣΗ 2021 ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΔΡΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣΝΕΤ-ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ 4394/10-07-2020 ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΑΔΑΜ 20SYMV007009322