Σύναψη σύμβασης ενδοδημοτικής συγκοινωνίας με το Κ.Τ.Ε.Λ. Γρεβενών