Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων-ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ Τ.Π.κ.Δ. ΓΙΑ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019-ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ