Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων–Άρση προσημείωσης/εξάλειψη υποθήκης του σεισμοδανείου. Αρ. σύμβ. 4119200388