Συμβάσεις ΙΔΟΧ στα πλαίσια λήψης μέτρων αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του Κορωναιού COVID-19