Σύμβαση του έργου: Αποκατάσταση υδρομάστευσης φράγματος ύδρευσης