Σύμβαση προμήθειας καυσίμων έτους 2016 Δήμου Δεσκάτης