Σύμβαση εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή πτερυγοτοίχων και αποκατάσταση λειτουργικότητας οδοστρώματος αγροτικού δρόμου απο Άγιο Αθανάσιο προς Κατάκαλη