Σύμβαση εκτέλεσης του έργου: Αγροτική οδοποιία προς κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις Δημοτικής Ενότητας Χασίων