Συμπληρωματική. ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΕΣΠΑΣΜΕΝΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ (Απο την Δ.Επιχείρηση του Δήμου ΔΕΠΑΠ) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017