Συμπληρωματική. Τακτικές αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων COVID-19