Συμπληρωματική. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό-2020-ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ