Συμπληρωματική. Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού COVID-19