Συμπληρωματική. ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018