Συμπληρωματική. Παρακράτηση 1,5/1000 για δικαιώματα ΤΠΔ από απόδοση εσόδων-ΑΑΥ 632 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 76 ΑΑΥ