Συμπληρωματική. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ 11/8/2020, 12/8/2020, 14/8/2020