Συμπληρωματική. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-Κατζέλης Ηλίας στα Γρεβενά στις 25/09/2020-Αποκεντρωμένη Διοίκηση & Τεχνικές υπηρεσίες Δήμου Γρεβενών.