Συμπληρωματική. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΣ-ΚΟΖΑΝΗ ΣΤΙΣ 22/9/2020 ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ Ε.Δ. ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/ΠΔΜ»-ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚ/ΚΩΝ ΟΨΙΓΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ