Συμπληρωματική. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΑΑΥ 617 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 208 ΑΑΥ-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΑ