Συμπληρωματική. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων-ΑΑΥ 429 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΝΙΑΚΑ ΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ 05.10.2021