Συμπληρωματική. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-Μετακινήσεις Δημάρχου στη Θεσ/νίκη στις 29-07-2020 , σύμφωνα με την 137/2020 απόφαση της Ο.Ε.