Συμπληρωματική. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-Μετακινήσεις Δημάρχου -ΑΑΥ 627 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 233-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020