Συμπληρωματική. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 25/02/2019 ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΣΤΙΣ 27/02/2019, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 47/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.