Συμπληρωματική. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-ΑΑΥ 572 ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020