Συμπληρωματική. Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών-ΑΑΥ 374 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ 233-ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ. ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΤΙΣ 10/07/2020, σύμφωνα με την 128/2020 απόφαση της Ο.Ε.