Συμπληρωματική. Λοιπά τέλη κυκλοφορίας-ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΟΥ ΓΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ-ΚΗΙ 4342-Τ.Ο.Π.099573325 900452114 200071500001