Συμπληρωματική. Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 2020